Bilmeniz Gerekenler

Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının konulmasında uygulanacak esaslar.

Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının konulmasında uygulanacak esaslar.
1- Reklam Elemanlarıa) Sabit Reklam Asma ElemanlarıDüzenlenmiş yeşil alanların içine, tarihi eser ve tescilli yapıların, İbadethanelerin, heykel ve sanateserlerinin, Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Milliİstihbarat Teşkilatına ait binaların, Okullar ve Kültür-Sanat işlevli yapıların v.b önüne gelmeyecek vebunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir.Kavşaklardaki sabit reklam asma elemanları, araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafikişaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüt doğuracakve yanıltacak şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıklarınkullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.Sabit reklam asma elemanlarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması,yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeyleri beyaz kağıt veya beyaz renkli birmalzeme ile örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediğitaktirde ilgili Belediyesi’nce yapılarak kiracı veya ilgilisinden yapılan masraflar %20 fazlası ile tahsiledilecektir.Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak sabit reklam asma elemanları için kaldırım genişliğive o mahaldeki reklam yoğunluğu baz alınacaktır. Sabit reklam asma elemanlarının en alt noktası ile yayayolu kotunun en yüksek noktası arasında en az 2,25 m.lik düşey açıklık bulunacaktır. Yaya yoluna paralelşekilde konacak sabit reklam asma elemanlarının düşey yükseklikleri yerin konumuna görebelirlenecektir.Sabit reklam asma panoları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleritarafından önemli günlerdeki duyuruları ilan etmek amacıyla kullanılabilir.Bilboardlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği şekil ve ebatlarda konulacak ve diğerpano veya pano grupları arasında en az 25 m. mesafe şartı aranacaktır. Bilboardların dizilişi adedi vearalarındaki mesafe İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir. Bilboard gruplarıarasındaki mesafe 5m.’den az olamaz.Sabit Reklam Asma Panoları, tanıtım, yönlendirme, ilan, bilgilendirme levhaları ve reklamkuleleri v.b tabelalar için ilgili Belediyeden izin alınacaktır. (bkz.23. madde)b) Hareketli Reklam Asma ElemanlarıToplu taşıma araçları ve ticari araçlara konulacak reklam ve tanıtım uygulamaları ile ilgili izinler18 nci maddede belirtilen esaslar dahilinde verilir. Zeplin, Uçak, Helikopter, Balon, v.s. üzerindeki reklamelemanları ile ilgili projeler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek uygulama şeklibelirlenir.
72- Tanıtım ElemanlarıTanıtım panosu, tanıtım tabelası, cam grafiği, vinyl, kutu harf, bez afiş, bayrak direkleri vebenzerleri ile ilgili izinler “Üçüncü Bölümde” belirtilen esaslar dahilinde verilir.3- İlan ElemanlarıKağıt Afişler; Şehrin hiçbir yerine kağıt afiş yapıştırılmayacaktır. Ancak İstanbul BüyükşehirBelediyesinin belirleyeceği alanlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak kaydıyla izinverilebilir.İlan Panoları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bupanolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en azikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri ilgili Belediye’ce tespit edilir.Bez Afiş, El İlanları :Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, kamu amaçlı duyurular içinKentsel TasarımMüdürlüğü’nün belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.Özel kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen ticari amaçlı bez afişlerin, kendi bina cephelerinetaşmayacak şekilde asılmasına ilgili Belediyesi tarafından izin verilecektir.Bez afiş asma süresi (en fazla) 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre en fazla bir defa uzatılabilir. Süreninaşılması durumunda ilgili Belediye’nin Zabıta Birimlerince kaldırılacaktır.El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından izinverilir.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.