Bilmeniz Gerekenler

Tanımlar, Uygulama Elemanları ve Alanları

Tanımlar, Uygulama Elemanları ve Alanları
TANIMLAR MADDE 4 : Bu yönetmelikte geçen terimler;İlan : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,İlan Panosu : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiğialanları,Reklam : İnsanların gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceyeyöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgivermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluylasergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olanduyuru.Reklam Panosu : Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,Reklam Tabelası: Işıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır.Tanıtım : Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılanuygulamalar Tanıtım Panosu : Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanıdır.Direkli Tanıtım Panosu (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabela Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamalardır. Reklam veren : Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yeraldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve yatüzel kişi. Reklam Kuruluşu : Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyanaracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişi. Reklamcı (Reklam Ajansı) : Reklam verenin reklamlarını hazırlayan ve yöneten bu hizmet karşılığındaiş başına belli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklamın yapım giderleri üzerindenkomisyon alan gerçek ve ya tüzel kişi. Reklam Alanları : Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanları,İlgili Belediye : 5216 sayılı Kanunun yetki verdiği alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nü , Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki alanı dışında kalan alanlarda ise İlçe ve İlk Kademe Belediyelerini ifade eder. (bkz. 23. madde)Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.