Bilmeniz Gerekenler

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
Madde 25: İlan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için İlgili Belediyeler’e aşağıdakibelgelerle başvurulması zorunludur.A)BİNA CEPHESİNE KONULACAK TANITIM PANOLARI İÇİN;1- Dilekçe2- Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği3- Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bufotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi4- Kira kontratı veya tapu örneği5- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneğiB)BİNA BAHÇESİNE KONULACAK TANITIM PANOSU İÇİN;1- Dilekçe2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği3- Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bufotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi4- Kira kontratı veya tapu örneği5- 1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi6- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneğiC)BİNA CEPHELERİNE KONULACAK REKLAMLAR İÇİN;1- Dilekçe2- Reklam uygulanacak cephenin 2-3 açıdan çekilmiş fotoğrafları3- Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontajtekniğiyle hazırlanmış hali4- Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartmanyönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname5- Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cepheyüzeyinin alanı6- Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.D)BİNA ÇATILARINA KONULACAK TANITIM UYGULAMALARI İÇİN;1- Dilekçe2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve kullanılacak malzemelerin tasarım örneği üzerindegösterilmesi3- Uygulama yapılmadan önceki halini gösterir fotoğraf ve fotoğraf üzerine bilgisayar ortamındafotomontaj tekniğiyle hazırlanmış renkli tasarım örneği.4- Kira kontratı veya tapu örneği5- Taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler.6- Sigorta poliçesiE)BEZ AFİŞ UYGULAMALARI İÇİN;1- Dilekçe2- Afiş asılacak binanın fotoğrafı üzerine afiş yerinin işaretlenmesi3- Uygulama süresinin bildirilmesi4- Afiş ebatlarıF)ARAÇLAR İÇİN;1- Dilekçe2- Ruhsat fotokopisi3- Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf4- Tasarım ebatları5- Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge* Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.