Bilmeniz Gerekenler

İZİN VERME SÜRESİ

İZİN VERME SÜRESİ
MADDE 27: Reklam elemanları için izin süresi, bağlı bulunduğu ve takip eden takvim yılısüresince geçerlidir.Tanıtım elemanları ise; tanıtım elemanının bulunduğu güzergahta ilgili Belediyelerce KentselTasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanılması ve ya verilen izin kriterlerine aykırıuygulama yapıldığının belirlenerek ilgilisine tebliğ edilmesi durumları haricinde süresizdir.Süre bitiminde İlanlar ve izin süresi yenilenmeyen Reklam ve Tanıtım elemanları ilgilisitarafından kaldırılır. Süre bitiminden sonra 15 gün içerisinde kaldırılmayan ilan, reklam ve tanıtımelemanları ilgili belediyesince kaldırılır, masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.