Bilmeniz Gerekenler

Denetim ve Gözetim Yetkisi

Denetim ve Gözetim Yetkisi
DENETİM YETKİSİ
MADDE 28 : Denetim :1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca;İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollardabulunan, bu yerlere cepheli yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü nakil vasıtaları, ilçeBelediyelerinin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunsa dahi İstanbul’un görünüşünü etkileyen her türlüyerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla, çizilerek, yapıştırılarak yapılanresimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri, boyalı reklamlar,elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar vb.) her türlü ilan,reklam ve tanıtım uygulamaları denetlenir.Reklam ve Tanıtım elemanları için izin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel TasarımMüdürlüğünce verilir. Reklam ve tanıtım elemanlarının, izinli olup olmadıkları, izinli olanların verilenkarara uygun konulup konulmadığı; Kentsel TasarımMüdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü tarafından denetlenir.Vergi Denetimi Gelirler Müdürlüğü tarafından yürütülür.21Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nden izin alınmadan konulan İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları ileİstanbul’un estetiğini olumsuz etkileyen unsurların Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce tespit edilmesihalinde tebligata gerek kalmaksızın Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılır.2- İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca;İlçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. İlçe Belediye Başkanlıkları’nda izin ile teknik ve estetikyönden denetim İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, ve ya Başkanlıkça denetim yetkisi verilenMüdürlüklerce yapılır.Vergi denetimi Hesap İşleri Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım birimlerinceBüyükşehir Belediyesi ve İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri denetim elemanlarınca tespit edildiğindeİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel TasarımMüdürlüğü’ne bildirilir, Kentsel TasarımMüdürlüğü’nüngörüşü doğrultusunda ilgili Belediyesine bağlı denetim birimlerince kaldırılır.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.