Bilmeniz Gerekenler

İZİNSİZ KONAN İLAN, REKLAM VE TANITIM ELEMANLARI

İZİNSİZ KONAN İLAN, REKLAM VE TANITIM ELEMANLARI
Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;1- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesibulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde bulunuyorsa 5216 sayılıkanunun 7. maddesi, 5393 sayılı kanunun 15/n maddesi, 775 sayılı kanunun 18 nci maddeleri ve ilgilimevzuat gereğince Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.2- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanı dışındaki ara arter ve sokaklarda bulunan her türlü yapılarakonulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri veyaBüyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.3- Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 1 yıl süre ilereklam faaliyetlerinden men cezası verilebilir.4- Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için,Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuathükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.