Bilmeniz Gerekenler

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ          2012 YILINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ ALANINDA VE MÜLKİYETİNDE OLAN YERLERDE YAPILACAK İLAN VE REKLAM FAALİYETLERİNDEN ALINACAK İLAN REKLAM VERGİLERİ İLE ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETLERİ TARİFESİ  ÜCRETTL VERGİTL TOPLAM TL I- SABİT İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ:         A)  1.GRUP ANAARTERLER    1- a-)  Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerde, kamuya ait olan yerlere (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, vb. yerlere ) konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;          b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerde, bina cephesinin haricindeki özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;  
460,00
100,00                                                                                                                                                                                  
100,00
560,00
100,00   2 - Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine veya bina cephelerine monte edilen  inşaat paravana sistemleri üzerlerine konulacak sabit ilan ve reklamların m2' sinden yıllık olarak; 80,00 80,00   3 - Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Bina çatılarına konulacak sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;  100,00 100,00   4- a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde (Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi v.b yerlere ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (Görüntülü LED ekran vb.) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;       b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, v.b yerlere ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (Görüntülü LED ekran vb.) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;550,00
150,00


150,00
150,00


700,00      B) 2.GRUP ANAARTERLER    1- a-)  Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerde, kamuya ait olan yerlere (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, vb. yerlere ) konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;          b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerde, bina cephesinin haricindeki özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;  
310,00
80,00

80,00
390,00

80,002 - Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine veya bina cephelerine monte edilen  inşaat paravana sistemleri üzerlerine konulacak sabit ilan ve reklamların m2' sinden yıllık olarak 50,00 50,00   3 - Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Bina çatılarına konulacak sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;  80,00 80,00   4- a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde (Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi v.b yerlere ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (Görüntülü LED ekran vb.) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;       b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, v.b yerlere ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (Görüntülü LED ekran vb.) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;370,00
100,00


150,00      
100,00


520,00  ÜCRETTL VERGİTL TOPLAM TLII. DİĞER SABİT İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ:     1- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki anaarterlerde bulunan elektrik direklerine sabit olarak asılacak olan ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak; 100,00 100,00
2 - Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden her türlü motorlu araçlar (Taksi, Minibüs, Kamyon, Otobüs v.b) taşıtlar ile metro, hafif metro, tramvay ve deniz üzerinde seyreden her türlü nakil vasıtalarının iç veya dış yüzeylerinde ilan ve reklam amacıyla yapılan her türlü reklam faaliyetinin m2'sinden yıllık olarak;

40,00

40,00   3- Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan veya Büyükşehir Belediyesine bırakılan binaların iç ve dış mekânlarına konulacak her türlü sabit ilan ve reklamların m2'sinden yıllık olarak;                                                                                                      
70,00
70,00   4 - Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlere  ( Büyükşehir Belediyesi veya Bağlı Kuruluşlarınca yapılan ihaleler veya sözleşmeler kapsamında )  konulan sabit ilan ve reklamların m2’sinden yıllık olarak;          75,00 75,00III. GEÇİCİ İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ:1 -  Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerdeki özel mülke konu yerlerde ( Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi, v.b. )  yapılacak olan geçici ilan ve reklamların ( Bez afiş, vinil afiş, balon, seyyar pano v.b. ) m2'sinden haftalık olarak; 10,00 10,00   2 - Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerdeki kamuya ait olan yerlerde (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, alt-üst geçitlerde, her türlü taşıt araçları veya insan üzerinde)  yapılacak olan geçici ilan ve reklamların ( Bez afiş, vinil afiş, balon, seyyar pano, görüntülü led ekran v.b. yöntemlerle ) m2'sinden haftalık olarak;
80,00
10,00
90,00   3 - Deniz ve gökyüzünde oluşturulacak su ve sis perdesi üzerine lazer vb..bir sistemle veya gökyüzünde sabit (Balon) veya gezici olarak (Uçak, helikopter, zeplin, balon v.b. )   yapılacak ilan ve reklamların m2'sinden haftalık olarak;     10,00 10,00   4 - Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklam ve tanıtım amacı ile dağıtılacak el ilanı, broşür, katalog v.b. unsurların her bir adedi için 0,20 0,20  5 - Büyükşehir Belediyesinin yetki  ve tasarrufu altında bulunan anaarterlerdeki özel mülke veya  kamuya ait olan yerlerde mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişlerin (kağıt afiş v.b.) m2'sinden haftalık olarak;    0,50    0,50
IV. DİĞER HUSUSLAR:   1- 5216 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile 23 ncü maddesinin (e) bendine göre bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerine konulacak her türlü ilan ve reklamlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden izin alınması mecburidir.    2 - İlan reklam vergisi ile asma tahsis ve bakım ücretine ait beyanname verme süresi  ile ödeme süresi 01 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasıdır. Ancak; zorunlu sebepler dolayısı ile bu süreler Belediye Başkanı veya Belediye Başkanı adına imza yetkisine haiz amirin onayı ile en çok iki ay uzatılabilir.   3-  Reklam, ilan ve tanıtım amacıyla asılan veya konulan her türlü reklam ve tanıtım panolarından üçüncü  şahıslara karşı gelecek zarar ve ziyandan reklam ve tanıtımı yaptıranlar sorumludur.   4-  Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içine alınmış ise, bu çerçeve içerisindeki alanın en ve boyunun en geniş noktaları arasındaki mesafe ölçülmek sureti ile, çerçeve içerisine alınmamış ise alanın tamamının üzerinden alan hesabı ile hesaplama yapılır.   5- Reklam ve ilanlar bir alan üzerinde olmayıp, dikdörtgen, koni, silindir vs. şekillerde ise hesaplamalarda alan ölçüleri esas alınır.   6 -  Ücretlere KDV dâhildir.               Not: 25 KASIM 2011 tarih ve 2716 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe girmiştir.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.