Bilmeniz Gerekenler

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI TERİMLERİ

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI TERİMLERİ

AÇIKHAVA REKLAMI
Kamuya açık iç / dış mekanlarda teşhir edilen ve herhangi bir ürün ya da hizmet için talep ve / veya imaj yaratmak ya da güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren uygulamalardır.

AÇIKHAVA REKLAM ÜRETİCİSİ
Müşterinin talepleri doğrultusunda reklam alanı ve panolarının, kurumsal kimlik elemanlarının tasarımı, üretimi, montajı ve servis hizmetlerinden birini, birkaçını ya da tümünü veren firmadır. 

AÇIK ALAN TANITIM AKTİVİTELERİ
Toplum geneline hitap eden açık alanlarda ilgili belediyesince belirlenen yerlerde yapılan tanıtım aktivitelerini (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserlerivb) ifade eder.

İLAN
Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını ifade eder.

İLAN PANOSU
Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının konulabileceği, asılabileceği, sergilenebileceği teşhir ünitelerini ifade eder.

PANOSUZ REKLAM UYGULAMASI
Herhangi bir pano kullanmadan, harf sayı ve/veya şekillerin doğrudan bina veya duvar yüzeyine uygulanmasıyla yapılan reklamlardır.

REKLAM
Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliktir.

REKLAM AJANSI
Reklam ve ilanları reklamverenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklamveren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişilerdir.  

REKLAM ALANLARI
İlan, reklam ve tanıtım panoları ile panosuz reklam tabelalarının konulup asılabildiği her türlü hareketli hareketsiz yer ve alanlardır.

REKLAM (MECRA) KURULUŞU
Reklam veya ilanı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan kişi veya kurumları ifade eder.

REKLAM PANOSU / LEVHASI / TABELASIDiğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.