Bilmeniz Gerekenler

Sinemada Sesin Kullanımı ve Gerçeklik

Sinemada Sesin Kullanımı ve Gerçeklik
Görüntünün ağırlıkta olduğu bu sanat dalında, ses boyutunun herşeyden önce sinemayıgerçeğe daha çok yaklaştırdığı kabul edilmelidir. Ses algımızı şekillendirmemizeyardımcı olur. Özellikle doğal seslerin (gürültü) ve diyalogların gerçeklik duygusunutamamladığı açıktır. Doğal sesler kaynağı gösterilsin gösterilmesin, atmosferitanımlamakta önemli bir rol oynar. Bir tren istasyonunun, bir pazarın, bir ormanın,birlimanın kendine özgü seslerinin, sözü geçen ortamların tanımlanmasında,algılanmasında önemi büyüktür. Özellikle filmin sesinin perspektifli bir şekilde budoğal sesleri vermesi, filmin gerçeklik duygusu vermesinde son derece etkindir. Çünkügörüntüde nasıl perspektiften söz ediyorsak, seste de algımızı zenginleştirecek olan sesperspektifinden söz etmeliyiz.Öte yandan doğal sesler ve diyaloglarla beraber üçünçü ses ögesi olarak kabul edilenmüziğin, "diagetic", yani alıcıya kaydedilen görüntüye ait bir ses olmadığı aşikardır.Bu nedenle müzik, "nondiagetic",yani film karesinde bulunmayan bir dünyadan,dışardan ithal edilmiştir. Sinema teorisyenlerince gerçeklik taşımayan, bu yüzden defilmi gerçek dışına iten bir öge olduğu kabul edilir. Filmin atmosferini tamamlayan birgerçeklik unsuru olmaktan çok müzik, illizyonu yaratmak, görüntüyle yaratılmakistenen duygusal etkiyi pekiştirmek, seyirciyi büyülemek için kullanılagelmiştir.Sinemanın ilk döneminden beri müzik (piyano ile sessiz filme eşlik etmek şeklinde)hep vardı. Adeta müzik ve sinema ilişkisi ayrılmaz, koparılamaz bir ilişki olagelmiştir.Ses ve Gerçeklik ilişkisi ile ilgili olarak "Gerçekçi Sinema"nın hararetli ikisavunucusundan farklı görüşler gelmiştir. Bazin’in görüntü ve ses ilişkisine yöneliksaptamaları ilginç ve üstünde düşünmeyi gerektirecek niteliktedir. Çok genel birtanımlamayla Bazin, ses ve görüntü birliğini savunur. Ona göre sinemada ses öğesi,görüntüyü tamamlamalı ve gerçeklik duygusunu destekler nitelikte olmalıdır. Bressonise, görüntü ve sesin hiçbir zaman örtüşmemesi gerektiğini söylemektedir. “Filmdekien hareketli anlar, metin ile görüntünün her biri kendi tarzında aynı şeyleri söylediklerianlardır. Ses, zaten görmekte olduğumuz şeyi tekrarlamamalıdır. Onugüçlendirmelidir. Nasıl gitarın tellerinin titreşimleri, bu sesin gitarın içindeyankılanması sonucu şiddetleniyorsa ve sesi katlanarak artıyorsa, gerçekliklerden biride, diğeri için aynı etkiyi yapmalıdır. Film tamamen bu tür bir ilişki üzerinekurulmuştur.”Alıntı: Dr. Selma Köksal Çekiç

Aşağıdaki konu başlıkları alıntıdır eser sahipleri aşağıda belirtilmiştir.NOTLARDr. Selma Köksal Çekiç
FİLM BİÇİMİ ve GERÇEKÇİLİKFİLM FORM AND REALIZM1. Mise-en-scene ve Gerçeklik1. 1. Mekan Düzenlemesi ve Gerçeklik1. 2. Kostüm Tasarımı ve makyaj1. 3. Aydınlatma ve Gerçeklik Etkisi1. 4. Oyunculuk ve Gerçeklik2. Sinematografi ve Gerçekçilik2. 1. Subjektif Kamera Kullanımı ve Gerçeklik3. Sinemada Kurgu ve Gerçeklik4. Sinemada Sesin Kullanımı ve Gerçeklik
1. Andrei Bazin, Sinema Nedir? a.g.k., sayfa 31, Çeviren: İbrahim Şener,İzdüşüm Yayınları, 20002. Anrdei Bazin, a. g. k. Sinema Nedir?, sayfa 31, İzdüşüm Yayınları, 2000İbrahim Şener,3. J. Andrew dudley, a. g. k. , sayfa 172, Büyük Film Kuramları, Çeviren İbrahimŞener; İstanbul, İzdüşüm Yayınları4. Giorgio Vincento, a. g. k. sayfa 32, Sinemanın Yüzyılı, Çeviren: Engin Ayça,Evrensel yayınları, İstanbul, 19975. I. Andrew Dudley, a. g. k. , sayfa 178, Büyük Film Kuramları, Çeviren İbrahimŞener; İstanbul, İzdüşüm Yayınları6. Andrei Bazin, a. g. k. Sinema Nedir? sayfa 129 Sinema Nedir? Çeviren:İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları, 2000Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.