Bilmeniz Gerekenler

Subjektif Kamera Kullanımı ve Gerçeklik

Subjektif Kamera Kullanımı ve Gerçeklik
Kahramanın, karakterin, uzayda bulunduğu noktadan gördüklerini bize gösterençekimleri, öznel kamera ya da nesnel kamera diye adlandırabiliriz.Bu tür çekimler bize, karakterin ne gördüğünden çok, nasıl gördüğünü göstermeyeyöneliktir. Bu bir çeşit, aynaya bakan kendimize, arkadan bakmak gibi bir şeydir.Nesnel kamera deyince, sanki hata yapma şansından uzaklaştığımızı düşünürüz. Amabelki de, karakterin kendi anlatımına, algısına girdiğimiz anda gerçeğe daha çokyaklaşırız.Klasik Amerikan sinema eleştirisi tarihine “Point of View” olarak da geçen nesnelkamera kullanımı, sinema ve gerçeklik ilişkisi açısından ayrı bir öneme sahiptir.Çünkü nesnel ya da öznel kamera diye adlandırılan bu kullanım, hem illizyon yaratmapeşindeki Amerikan sinemasınca, hem de gerçeklik duygusunu amaçlayan bir çoksinema akımı ve kuramcı tarafından kullanılagelmiştir. Bağımsız ve avangardsinemacılar da öznel kamerayı kullanmayı tercih etmişlerdir. Peki ama neden?Kendimce bu sorunun yanıtını aradığımda, öznel kamera kullanımı ile sinemasanatının kendini ifade etme biçimi arasında derin bir ilişki gördüm. Sanki sinemasanatı gibi öznel kamera kullanımı da, bir sırat köprüsünde durmakta idi. Hem içerdenbakabilmeli, hem dışardan. Hem inandırıcı olmalı hem de nesnel. Hem düşündürmelihem duyguları unutmamalı. Hem gerçeklik adına öznelliğe saygılı olmalı, hem de genegerçeklik adına nesnel olunmalı.Nesnel kamera, dengeli kullanımında tüm bu koşulları karşılar görünmekte. Sankinesnel kamera, tıpkı sinema sanatının kendisi gibi, insan ruhuna, düşüncesine birpencere aralıyor. Bütün bu nedenlerle de kullanımı sinema sanatına yakışıyor.Alıntı: Dr. Selma Köksal ÇekiçDiğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.