Bilmeniz Gerekenler

Aydınlatma ve Gerçeklik Etkisi

Aydınlatma ve Gerçeklik Etkisi
Bir film yapımcısı, çeşitli ışık kaynaklarını, yardımcı araçları (filtreler vs) belli birdüzende yerleştirerek; konuyu belli bir yönden aydınlatarak; konu üzerinde düşenışığın miktarını ve biçimini düzenleyerek; ışığı toplayarak ya da dağıtarak birbirindensonsuz farklılıkta sonuçlar elde eder. Bu düzenlemeler yoluyla, kamerayı besler ve ikiboyutlu film üzerinde derinlik duygusu uyandıran görünüşler elde edilir.Aydınlatmanın gerçekleşme mekanizması bir yana, sinemada aydınlatmanın herkesçebenimsenen iki eğilimini görmek mümkündür. Konunun doğada göründüğü biçimdefilme aktarılmasını benimseyen "Doğal Aydınlatma" ve aydınlatmanın özel bir etkiyaratmak üzere düzenlenmesi eğilimini benimseyen, "Dramatik Aydınlatma".Sinemada aydınlatmanın gerçeklik duygusuna hizmet etmesi fikri, bizi bu ikieğilimden doğal aydınlatmaya daha çok yaklaştırıyor. Özellikle ayrım, iç mekan içinve gece yapılan ışık düzenlemelerinde kendini gösteriyor. Çünkü iç mekanlarda vegece çekimlerinde yapay ışık kaynaklarına gereksinim duyuyoruz ve bu noktadadüzenlemenin nasıl bir yaklaşımla yapılması sorusu ortaya çıkıyor.Sinema tarihine baktığımızda, gerçekçi kuramı izleyen filmcilerin sokaklara indiğini,ışık kaynağı olarak güneş ışığını bolca kullandıklarını, iç mekanlarda ise doğala enyakın aydınlatmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Öte yandan gerçeklik duygusununyoğun olarak peşinde olan Orson Welles gibi bir sinemacının sert ve yoğun arka veyan ışığı kullandığına tanık olabiliyoruz. Ya da Bresson gibi katı gerçekçi bir5yönetmenin dramatik aydınlatmanın yöntemi olan gölgeli bir aydınlatmayı tercihettiğini.Tüm bunlar bize bu konuda genelleme yapmamızın sakıncalarına işaret ediyor. Biziaydınlatmanın gerçeklik duygusunu yaratmada nasıl kullanıldığı ile ilgilenmekten çok,sonuca, MİSEENSCENE’senehizmet etmede nasıl katkıda bulunduğu ileilgilenmemiz gereğine yönlendiriyor.Alıntı: Dr. Selma Köksal ÇekiçDiğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.