Bilmeniz Gerekenler

Miseenscene ve Gerçeklik

Miseenscene ve Gerçeklik
Eğer miseenscene’i,yönetmenin film karesinde görünecek her şeyin (görüntünün)oluşturulması için yaptığı sahneleme çalışması olarak tanımlayacak olursak, misenensceneçalışmasını oluşturan belli başlı unsurları da teker teker incelememiz gerekir. Buincelemeye geçmeden önce ise, miseenscene’iniçinde barındırdığı planlama mantığıile gerçeklik duygusu arasındaki kolayca zıt düşebilecek dengeye dikkat çekmekgerek.Melies 1895’de opera binasını çekerken keşfettiği miseenscenekurma fikriylesinema tarihinde, aksiyonun planlanmasına, doğal olmayan mekanlara geçiş yapıyor.Melies, 1895’de bir opera binasını çekerken, kameranın önünden önce bir otobüsgeçiyor, sonrada bir at arabası. Bu yalnışlık sonucu elde edilen görüntüden Melieshoşlanıyor ve bunu planlıyarak yapma fikri onda gelişiyor. Miseenscenekavramı iseburada başlıyor. Yani kamera için aksiyonun planlanarak oluşturulması. ZamanlaMelies doğal olmayan mekanlara, stüdyoların kurulmasına öncülük ediyor. Meliesoyuncu kullanarak nasıl oynaması gerektiği hakkında oyunculara komutlar veriyor.Ayrıca kostüm tasarımına da öncülük ediyor. Böylece Melies, Miseenscene’inöğeleri olan, kostüm ve mekan tasarımını, oyunculuğu ilk kullanan film yapımcısıyönetmenoluyor.Belki de miseenscene’inbu ilk kullanımıyla birlikte sinemanın belli başlı iki yöndegelişmesinin temelleri de atılmış oluyor. Daha sonra daha ayrıntılı bir şekildegöreceğimiz gibi, bazı yönetmenler miseenscene’ninögelerini gerçeklik duygusuyaratmakta belli başlı unsurlar olarak görürken (Örneğin Bazin, Truffault, OrsonWelles), bazı yönetmenler ve akımlar miseenscenekullanımının filmi gerçekliktenuzaklaştırdığını savunmuşlardır (örneğin, İngiliz Gerçekçileri, İngiliz Belgesel Okulu).Alıntı : Dr. Selma Köksal ÇekiçDiğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.