Bilmeniz Gerekenler

FİLM BİÇİMİ ve GERÇEKÇİLİK

FİLM BİÇİMİ ve GERÇEKÇİLİK
Her sanat dalının kendine has bileşenleri vardır. Her sanat dalı kodlarını bu bileşenler sayesindeoluşturur. Bizim bu sanat dalında neyin nasıl yapıldığının çözmemiz, bu bileşenleri çok iyi bilmemizeve bu bileşenleri analiz edebilmemize bağlıdır.Bir filmi seyrederken sadece onun biçiminden etkilenmiyoruz, aynı zamanda o filmideneyimliyoruz. Bir filmi deneyimlemek, bir resmi ya da romanı deneyimlemek değildir. Örneğin birresmi analiz ederken renk, biçim kompozisyon bilgisine, bir romanı analiz ederken dilbilgisineihtiyacımız vardır. Bir filmi analiz ederken de, her sanat dalının kendine özgü araçlarınabaşvurduğumuz gibi, bir dizi sinematik tekniğe bakmamız gerekir. Bunlar film biçimini oluşturan bellibaşlı öğeler, miseenscene,sinematografi, kurgu ve sesin kullanımıdır.Özellikle sinemanın gerçeklikle olan ilişkisini incelerken, film biçimini oluşturan bu öğelerebakmamız, filmin biçimini oluştururken bu öğelerin nasıl uygulandığını incelememiz gereklidir."Sinema Sanatı ve Gerçeklik" ilişkisini, bu öğelerin (sinematografi, miseenscene,kurgu ve ses)uygulanışlarının incelenmesi üzerinden yapmamız bizleri daha somut sonuçlara taşıyacaktır.Anahtar Sözcükler : gerçek, film biçimi, sinematografi, miseenscene,kurgu, ses,aydınlatma,oyunculuk, mekan, belgesel, doğal.
Her sanat dalının kendine has bileşenleri vardır. Her sanat dalı kodlarını bu bileşenlersayesinde oluşturur. Bizim bu sanat dalında neyin nasıl yapıldığının çözmemiz, bubileşenleri çok iyi bilmemize ve bu bileşenleri analiz edebilmemize bağlıdır. Örneğinbir resmi analiz ederken renk, biçim kompozisyon bilgisine, bir romanı analiz ederkendilbilgisine ihtiyacımız vardır. Bir filmi analiz ederken de, her sanat dalının kendine2özgü araçlarına başvurduğumuz gibi, bir dizi sinematik tekniğe bakmamız gerekir.Bunlar film biçimini oluşturan belli başlı öğeler, miseenscene,sinematografi, kurguve sesin kullanımıdır. Özellikle sinemanın gerçeklikle olan macerasını incelerken, filmbiçimini oluşturan bu öğelere bakmamız, filmin biçimini oluştururken bu öğelerinnasıl uygulandığını incelememiz gereklidir. "Sinema Sanatı ve Gerçeklik" ilişkisini
Alıntı: Dr. Selma Köksal ÇekiçDiğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.